Profion awgrymog mewn Hypnosis

hypnosisMae llwyddiant o osod pwnc mewn i gyflwr o trance yn dibynnu i raddau helaeth ar y gred – disgwyliad a'r suggestibility eich cleient. Mae'r suggestibility Bydd eich cleient / pwnc penderfynu pa mor llwyddiannus yn debygol o fod yn eich ymgais i hypnosis. Pwrpas y traethawd hwn yw diffinio “awgrymiadau a suggestibility” a hefyd i ddarparu profion suggestibility mwy poblogaidd y gallech eu defnyddio i benderfynu pa mor hawdd efallai y byddwch yn chwarae pwnc i trance.

Beth yw “Awgrym”?

Hypnotically siarad. Mae awgrym yw syniad neu deimlad sy'n cyrraedd yr ymennydd drwy'r pum synnwyr (hefyd trwy yr ystyr chweched, greddf). Darllenwch gweddill y cofnod hwn »

Y gwir anhygoel TU ÔL breuddwydio eglur

Rwy'n sicr eich bod wedi darganfod mwy neu lai am breuddwydio eglur.
Lucid
Yr hyn yn digwydd wrth i chi ennyn mewn
eich breuddwyd… Gan droi yn ymwybodol ymwybodol,eich bod yn cael yr pŵer anhygoel i
Gorchymyn pob agwedd ar eich breuddwyd!

Rhan fwyaf o bobl wedi profi hyn o leiaf
ychydig o weithiau yn eu hoes. Ond 99% o
y boblogaeth wedi cael unrhyw Cliw mwyn iddynt allu
Sbarduno hyn breuddwydio eglur pŵer bob un nos…

Dyma sut: http://partners.selfdevelopment.net/ref/79243/1b325f70 Darllenwch gweddill y cofnod hwn »

Dysgu Hunan Hypnosis

Hypnosis

gwirionedd abouth hypnosiscliciwch ddelwedd i archebu eich copi

Hypnosis yn ddull profedig o ymlacio dwfn sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer creu newidiadau mewnol yn ein meddyliau, emosiynau ac ymddygiad. Mae hefyd yn offeryn a gydnabyddir yn feddygol ar gyfer rheoli poen a lleihau straen. Y math mwyaf cyffredin o Hypnosis y dyddiau hyn yn hunan Hypnosis. Mae hon yn sefyllfa hunan-achosir o ymlacio dwfn a gyrhaeddir gan naill ai wrando ar recordiad neu trwy ddod eich hun i mewn i trance.

Dysgu Hunan Hypnosis

Mae'n weddol hawdd i'w ddysgu hunan hypnosis a, fel gyda phopeth arall mewn bywyd, “arfer yn gwneud berffaith!” Yr hyn sy'n allweddol yw i fynd yn hawdd. At y pwnc gyda chwareus. Peidiwch â cheisio rhy galed i fynd i mewn trance ar gyfer hyn yn gorchfygu holl bwrpas hypnosis. Rydych yn mynd i ddysgu sut i ddod eich hun i gyflwr ymlacio sylweddol ac yn ceisio gorfodi iddo ddigwydd yn unig yn gwneud eich amser ac yn cael yr effaith cefn. Darllenwch gweddill y cofnod hwn »

Mythau am Hypnosis

Mythau cyffredin am Hypnosis

Myth :Mewn Hypnosis Mae gan hypnotydd bwerau hudol.

steve jonesMae hyn yn gwbl ffug. Mae hypnotydd yn dynol cyffredin yn.

Myth :Gallwch fod yn hypnotized a gwneud pethau yn erbyn eich ewyllys.

Hollol ffug. Ni all neb yn cael ei hypnoteiddio yn erbyn eu hewyllys. Rhaid i chi fod 100% cydweithredol er mwyn cael eu hypnotized. O dan Hypnosis gallwch ddewis i dderbyn neu wrthod unrhyw awgrymiadau a roddwyd i chi gan y hypnotydd.

Darllenwch gweddill y cofnod hwn »

Hypnotherapi Ar gyfer nerfau Arholiadau - Hwyl fawr nosweithiau di-gwsg, Helo Rhagoriaeth!

Beth sy'n achosi nerfau Arholiad?

Ydych chi'n cofio sut yr ydych yn teimlo y dydd cyn i chi gymryd eich arholiadau terfynol? Ddi-gwsg, chwyslyd, bryderus
ARHOLIADa cythryblus yn ymddangos yn berffaith dda geiriau i ddisgrifio eich cyflwr, yna. Ac yna mae yna adegau hynny pan fyddwch yn meddwl eich bod wedi astudio'r holl gallech, gwneud eich diwygiadau ofalus iawn ... ac eto, rhywun edrych ar y papur arholiad, a phob yn wag. Mae hon yn gywir o gynrychiolaeth llawer o fyfyrwyr ar y noson cyn brawf mawr. Felly, mae llawer yn dibynnu ar eich perfformio'n dda yn eich arholiadau, ond ni allwch ymddangos i reoli pryder. Pa mor fawr byddai'n os bydd rhywun yn cael ffon hud y gellid ystyried y rhain yn gofalu i ffwrdd. Yr wyf yma i ddweud wrthych fod yna ffon hud fel hyn, ac mae'n gorwedd o fewn eich isymwybodol; cyfan sydd angen i chi ei wneud yw galw hyn ffon at eich cymorth gyda chymorth hypnotherapi ar gyfer nerfau arholiad.

Nerfau Pryder Ac Arholiad

Rwyf wedi fy ngyrfa yn dod ar draws nifer o fyfyrwyr oedd angen cymorth gyda'u pryder. Mae'r myfyrwyr hyn yn dod o wahanol ffrydiau academaidd a lefelau; roedd rhai myfyrwyr Safon Uwch, tra bod eraill yn TGAU, gan y rhai sy'n astudio meddygaeth i'r rhai sy'n astudio athroniaeth. Rwyf wedi gweithio gyda nhw, ac maent wedi gweithredu'n llwyddiannus y technegau hypnotherapi ar gyfer nerfau arholiad i'w cadw mewn farch da. Felly sut mae hypnotherapi ar gyfer nerfau arholiad fod o gymorth mawr? Arholiadau yn ymwneud â phrofi ein hunain yn erbyn pobl eraill, ei gyd am berfformiad 'n ddiddiffyg pan fydd hynny'n bwysig. Os ydych yn overwrought ac yn bryderus, na fyddwch yn gallu cyflawni hyn berffeithrwydd. Y cam cyntaf o hypnotherapi yw cymryd gofal o'r rhain yn bryderon. Trwy adleisio lliniaru a thawelu visualizations, rydych yn cael y cyfle i ddod dros y pryder. Byddwch yn gallu ymlacio eich meddwl, hyd yn oed fel yr ymadroddion cadarnhaol weithio eu ffordd tuag at eich isymwybod. Darllenwch gweddill y cofnod hwn »

Mind Tricks - Chwe Ones Hawdd

Beth yw Mind Tricks ?

Mae llawer o driciau meddwl yn fwy na dim ond driciau. Maent yn cael eu technegau creadigol ar gyfer tapio i mewn i rym eich meddwl. Maent yn diddanu, ond maent hefyd yn defnyddio mwy ymarferol. Enghraifft dda yw'r “tric disgybl.” Un o nifer fawr o driciau meddwl.

MeddwlEdrychwch yn y drych ac yn gwylio eich llygaid wrth i chi fyw iawn dychmygu rhywbeth pleserus. Gall fod yn olygfa hardd, eich corff hoff noeth, neu unrhyw beth arall a fydd yn creu awydd yn eich. Byddwch yn sylwi eich disgyblion yn mynd yn fwy bron ar unwaith. Os ydych yn ymarfer ychydig yn, gallwch wneud eich disgyblion yn syth mwy o faint yn y bydd.

Mae disgyblion yn chwyddo pan fyddwch yn cyffroi, diddordeb a derbyngar. Pan fyddwch yn gyda rhywun a bod eich disgyblion yn ymledu, y person rydych yn siarad â isymwybodol synhwyrau eich diddordeb mewn iddynt neu yr hyn y maent yn ei ddweud, ac maent yn eu hoffi bod. Mae hyn yn ei gwneud yn haws iddynt fel chi, ac i wrando ar yr hyn yr ydych yn awgrymu. Nid oes rhaid i chi fod yn gwerthwr i fanteisio ar y. Unwaith y byddwch yn dysgu sut i reoli eich maint y disgybl, beth am roi cynnig ar y gamp cof Isganfyddol? Darllenwch gweddill y cofnod hwn »

Dysgwch y Secret of Gwneud Mwy Ffrindiau! | pobl

Pobl Cyfarfod

Pan fyddwch yn cwrdd newydd pobl am y tro cyntaf, ydych chi fel arfer fel y rhan fwyaf o'r newydd pobl eich bod yn bodloni'r?

gwneud ffrindiauNeu ydych chi'n canfod eich bod fel arfer ddim yn ei hoffi newydd pobl, oni bai y gallant brofi yn y pen draw ar ôl amser hir y maent yn ei haeddu eich cyfeillgarwch?

Efallai nad ydych erioed wedi meddwl am hyn cyn. Ac efallai y byddwch hyd yn oed yn meddwl os yw'n bwysig iawn. A yw'n wir bwys yn fawr iawn os ydych yn hoffi rhan fwyaf o bobl pan fyddwch yn cwrdd â nhw yn gyntaf, neu os byddwch yn penderfynu eu hoffi yn ddiweddarach o lawer, ar ôl i chi ddod i'w hadnabod yn well?

Darllenwch gweddill y cofnod hwn »

A all Cenfigen aml gael ei achosi gan Ansicrwydd Neu Mae Dychymyg Dros Actif

Effeithiau yn genfigennus

jealousy_cover_final_small

Folks sy'n caniatáu eu eiddigedd i dorri o reolaeth yn aml yn cael gynddeiriog ac yn amharu ar ôl i'r unigolyn hwnnw eu bod yn cysylltu'r eiddigedd i, eiddigedd gwneud pethau gwirion. Mae hyn yn yn y dadansoddiad terfynol allai arwain at dinistrio y berthynas neu gynhyrchu ddau berson ofidus iawn sydd dragwyddol taflu amheuaeth ar eu brwdfrydedd dros gilydd. Cynorthwyo cleientiaid gyda Hypnotherapi yn High Wycombe a mewn nifer o drefi eraill ei syndod i ganfod fod Cenfigen yn fater boeth.

 

Unwaith y bydd pethau niweidiol yn digwydd, hyd yn oed er eu bod yn achosir gan y cenfigen ac nid i asiant allanol y chenfigen yn cael ei gryfhau yn yr unigolyn genfigennus. Mae'r rhan fwyaf o'r amser yr unigolyn genfigennus wedi i llethol gariad rhywiol ar gyfer eu cymar eu bod yn teimlo yn eu gwneud yn ollyngdod mewn bod yn genfigennus ac mewn rhai achosion yn rheoli. Bydd hyn yn arwain at ymhelaethu ar y eiddigedd yn eu perthynas llwyddo. Mewn rhai achosion, mae cenfigen yn gallu ymestyn i trais, gan gynnwys gofid meddwl a thrin sy'n ddau fater sy'n Gallai gyflym derfynu unrhyw berthynas. Darllenwch gweddill y cofnod hwn »

Gwella Awgrymiadau Cof | gofyddiaeth

Mae'r Defnyddio gofyddiaeth

Bydd Mae'r erthygl hon yn adolygu'r defnydd a'r potensial o ddefnyddio gofyddiaeth tactegau i gynyddu a gwella galluoedd cof a gwell cof yn gyffredinol. Mewn llawer o astudiaethau mae wedi bod yn dangos bod gofyddiaeth wedi tair egwyddor sylfaenol sy'n sail i ddefnyddio eu dychymyg gofyddiaeth, cymdeithas a lleoliad. Trwy ddefnyddio gofyddiaeth mae siawns dda o wella eich cof. Mae'r tri egwyddorion, cymdeithas, Gall dychymyg a lleoliad eu dwyn i weithio gyda'i gilydd, a gallwch ddefnyddio'r egwyddorion hyn i gynhyrchu systemau mnemonig pwerus.

Gweithio gyda'n gilydd, egwyddorion gymdeithas, Gall dychymyg a lleoliad yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu pwerus gofyddiaeth systemau. Gobeithio unwaith y byddwch wedi ei amsugno ac yn cymhwyso technegau hyn byddwch yn deall sut i ddylunio ac yn cymhwyso'r egwyddorion hyn i'ch maes hun i ddylunio eich hun pwerus, systemau soffistigedig yn cofio. Gadewch i ddechrau drwy adolygiad byr o'r egwyddorion dan sylw.

Cymdeithas Ac gofyddiaeth

Darllenwch gweddill y cofnod hwn »

Sut i Cael Mae Sgôr Cyfartalog IQ Uchod

Sgoriau IQ

Beth yw'r cyfartaledd IQ Sgôr? Mewn egwyddor y profion wedi'u cynllunio fel y bydd hanner y boblogaeth sgôr isod 100 a hanner yn uwch, ac yn cael eu sgorio yn ôl oedran y sawl sy'n cymryd prawf. Dyma ddadansoddiad o IQ sgoriau yn y boblogaeth nodweddiadol:

IQ130 neu uwch: 2.2% o'r boblogaeth.

120-129: 6.7% o'r boblogaeth.

Darllenwch gweddill y cofnod hwn »

Chwilio Google
Custom Search
Make A Donation I Gwybodaeth Hypnosis am ddim Heddiw
Ymunwch â'r Gymuned Hypnosis Gwybodaeth am Ddim
Ymunwch â'r Gymuned Hypnosis Gwybodaeth Am Ddim Am Mwy o Wybodaeth a Diweddariadau. Mae'n AM DDIM a Hwyl

Enw:
 
E-bost: 
Rydym yn parchu eich preifatrwydd. Ni fyddwn byth yn rhentu neu gwerthu eich gwybodaeth
Fideo
Cyfieithu
 Golygu Cyfieithu
gan Transposh - translation plugin for wordpress
Dolenni Noddedig
Amazon Store

Ads CBPro

Ads Erbyn CbproAds
Triniaeth Colli gwallt. Canlyniadau profedig
Siop Iechyd Ar-lein
Ymunwch Amazon Prime – Gwyliwch Dros 40,000 Movies
  • Winter Olympics 2018: Team USA's Mirai Nagasu stumbles during triple axel Chwefror 21, 2018
    Winter Olympics 2018: Team USA's Mirai Nagasu stumbles during triple axel CBS News'Samurai' Goggia Denies Vonn to Win Downhill Gold U.S. News & World ReportLindsey Vonn Wins Bronze Medal In Downhill At Pyeongchang Winter Olympics NPRFull coverage
  • Mavs owner Mark Cuban: Wasn't aware of misconduct claims against Terdema Ussery Chwefror 21, 2018
    Mavs owner Mark Cuban: Wasn't aware of misconduct claims against Terdema Ussery ESPNReport: Mavericks Former President And CEO Was A Serial Sexual Harasser DeadspinMark Cuban denies having knowledge of reported misogynistic behavior within Mavs, vows to get it fixed Dallas News (blog)House Call with Dr. J – reVolver Podcasts reVolver PodcastsExclusive: Inside the Corrosive Workplace Culture of the Dallas […]
SEO Powered By SEOPressor